BROŃ

Broń - w tej kategorii znajdują się repliki broni które zostały sklasyfikowane w Ustawie o Broni i Amunicji na obrót których wymagana jest koncesja MSWiA ale na których zakup i posiadanie nie jest wymagane pozwolenie, oraz akcesoria do broni. Broń dostępną w tym dziale podzielić można na dwie podstawowe grupy:

1) Broń alarmowa (tzw broń hukowa)- jest to broń służąca do odstrzeliwania amunicji ślepej oraz umożliwiająca miotanie rac za jej pomocą. Według rodzaju dzielimy ją na rewolwery oraz na pistolety.
Drugi podział boni alarmowej to według rodzaju używanej amunicji. Pistolety oraz rewolwery mogą być przystosowane do strzelania amunicją ślepą typu SHORT lub amunicją długą typu LONG z tym że jednostki na amunicję długą mogą odstrzeliwać również amunicję krótką. W odwrotnej sytuacji odstrzeliwanie amunicji nie jest możliwe (pistolety typu short nie mogą odstrzeliwać naboi typu long).
Wspólną cechą amunicji krótkiej oraz długiej jest jej kaliber który nie może przekraczać 6 mm oraz sposób odstrzału tzw. amunicja bocznego zapłonu.

2) Broń czarnoprochowa - oryginały lub strzelające repliki oryginałów broni rozdzielnego ładowania zaprojektowanych przed rokiem 1885. Wszelkiego rodzaju broń czarnoprochowa czyli rewolwery oraz karabiny dostępne w sprzedaży wysyłkowej dla osób pełnoletnich. Natomiast zgodnie z art. 61 pkt. 6 Dz.U. 2019 poz. 1214 sprzedaż czarnego prochu jest możliwa za okazaniem Europejskiej karty broni palnej oraz dowodu tożsamości. Czarny proch może być również dostępny na strzelnicy i mogą go wówczas używać osoby nie posiadające dodatkowych dokumentów potrzebnych na jego zakup.

W tym dziale znajdą Państwo wszelkie akcesoria do broni zarówno alarmowej jak i czarnoprochowej. Akcesoria do broni hukowej są to między innymi amunicja, race, magazynki, do czarnoprochowej kule, smary, spłonki. Znajdą tutaj także Państwo walizki do bezpiecznego przechowywania swoich replik.