Gazy

Ręczne miotacze gazu obezwładniającego działające na ludzi oraz na zwierzęta.