Wyrzutnie akustyczne i dzienne

Wyrzutnie akustyczne

Wyrzutnie akustyczne działają na tej samej zasadzie co normalne wyrzutnie, czyli są to serie połączonych ze sobą rurek gdzie każda z nich posiada ładunek miotający z różnorakim efektem pirotechnicznym. Kompilacja ilości, składu, kalibru, kąta ustawienia, szybkości odpalania oraz rodzaju efektu pozwala na bardzo szeroki sposób tworzyć przeróżne efekty wizualno akustyczne każdej pojedynczej wyrzutni. Najbardziej pożądanym efektem które je wyróżnia to efekt akustyczny.
Wyrzutnia akustyczna cechuje się przede wszystkim wysokim poziomem hałasu, emituje serię gwizdów połączonych z hukiem na końcu. W zależności od modelu danej akustycznej wyrzutni ilość wystrzałów jest różna, także ich głośność i dodatkowe efekty. W sprzedaży dostępne są akustyczne wyrzutnie kilku strzałowe do kilkuset strzałowych.
Niektóre wyrzutnie akustyczne uzyskują dodatkowe efekty wizualne w postaci ciągnących za sobą ogonów, co jest niezwykle ciekawym efektem wizualnym. Jest to produkt typowo sylwestrowy czy noworoczny i w tym właśnie okresie cieszy się największą popularnością.

Możemy się także spotkać z nazewnictwem wyrzutnia rakiet, jednak ta terminologia nie jest do końca prawidłowa.

Wyrzutnie dzienne

Wyrzutnie wielostrzałowe których efekt pozwala na zastosowanie w ciągu dnia.
Jest to najczęściej kombinacja rozprysków wielokolorowych granatów dymnych lub konfetti.
Ten typ wyrzutni znajduje zastosowanie w oprawach imprez których element finałowy przypada na porę dzienną np. finał zawodów sportowych.