Zwroty i reklamacje

I Zwrot towaru

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie www.artbron.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: artbron@artbron.pl.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej lub wypełnić formularz zwrotu online.
Proponujemy ze skorzystania z wygodnych zwrotów online poprzez skorzystanie z formularza dostępnego w banerze u góry strony.

W przypadku realizacji zwrotu we własnym zakresie przesyłkę należy nadać na adres:

PHU "ARTBRON" Artur Nowak
Ul. Krotoszyńska 72a
63-400 Ostrów Wlkp.
Tel. +48 62 591 01 07

Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wydrukować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku braku wypełnienia formualrza zwrotu online):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Nr zamówienia:
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument.

5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Formularz zwrotów

II. Reklamacje


1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

2. Regulacja przyrządów celowniczych, konserwacja oraz czyszczenie nie są objęte gwarancją.


3. Sposób dostarczenia produktów na reklamację:

Proponujemy ze skorzystania z wygodnych zwrotów i reklamacji online poprzez skorzystanie z formularza dostępnego w banerze u góry strony.

W przypadku realizacji wysyłki reklamacji we własnym zakresie przesyłkę należy nadać na adres:

PHU "ARTBRON" Artur Nowak
Ul. Krotoszyńska 72a
63-400 Ostrów Wlkp.
Tel. +48 62 591 01 07

4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (np. wysłanie sprawnego sprzętu lub do regulacji przyrządów celowniczych) zostanie doliczony koszt przeglądu rusznikarskiego oraz wysyłka zwrotna.

5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji, kserokopię dowodu zakupu i kartę gwarancyjną. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Wszelkie reklamacje realizowane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od daty pozytywnego uznania reklamacji. Jeśli wada lub usterka towaru będzie niemożliwa do usunięcia lub naprawy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku konieczności wymiany na nowy i braku towaru na magazynie sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem towaru protokołu reklamacyjnego.  Bez takiego protokołu reklamacje takie nie będą rozpatrywane.

7. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Ostrowie Wielkopolskim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem 

Formularz reklamacji