TROPIC

Ich najważniejszym kryterium wyboru importowanych produktów jest ich bezpieczeństwo i wysoka jakość.

Wszystkie z artykułów pirotechnicznych są zgodne z normami i certyfikatami krajowymi oraz europejskimi.

Posiadają doświadczenie w obsłudze dużych sieci handlowych oraz supermarketów.

Specjalnie selekcjonowany materiał pirotechniczny, używany podczas pokazów, gwarantuje wysoką jakość.

Nie odnaleziono szukanych produktów.