ELKO

W 1991 roku firma ELKO Ltd. rozpoczęła eksperymenty z nowymi typami pocisków wiatrówkowych. Celem było opracowanie pocisku zapewniającego większą wydajność i uderzenie. Ważna była także ochrona środowiska, więc pociski nie zawierały toksycznego materiału - ołowiu.

Początkowo był wykonany z gumowej spódnicy i toczonego miedzianego rdzenia z ręcznym montażem. W 1994 roku te nowe typy pocisków zostały opatentowane. Rozpoczął się ciągły rozwój, początkowo jako jeden typ, ale później opracowano inne rodzaje pocisków, zastępując gumową spódnicę tworzywem sztucznym, a miedzianą końcówkę końcówką cynkową. To znacznie przyspieszyło produkcję i poprawiło jakość. Później produkcja została w pełni zautomatyzowana, ze specjalnie zaprojektowanymi zautomatyzowanymi zespołami komponentów i, w niektórych typach, kalibracją.