HAMMERLI

Strzelanie sportowe, a zwłaszcza precyzyjne strzelanie do celu, jest we krwi Szwajcarów. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale także aspekty kulturowe, które od średniowiecza połączyły się w silną tradycję. Technologia sportowej broni również ewoluowała z nią intensywnie.

Od wielu lat Hämmerli jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm w dziedzinie projektowania broni sportowej. Jednak wiele zmian nigdy nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy z najlepszymi krajowymi i międzynarodowymi sportowcami. Celem jest jeszcze bardziej zintensyfikować tę współpracę i zapewnić produktom wysokie standardy niezbędne do osiągnięcia sukcesu na igrzyskach w przyszłości.